Letní škola Oxford

 Letní škola Oxford

NĚCO O OXFORD ROYALE ACADEMY

Oxford Royale Academy (ORA) je oceňovaný poskytovatel letních škol se sídlem v historickém univerzitním městě, Oxfordu.  Naším cílem je obohacovat akademický život našich studentů a poskytovat jim výhodu ve vzdělávání pro další studium, přijímací řízení na vysoké školy a kariéru v dnešním konkurenčním prostředí.

Po celý rok nabízíme rozmanité kurzy. Každý student si tak může zcela jistě najít to, co hledá k rozšíření svých znalostí. Přečtěte si o našich letních kurzech (včetně naší slavné letní školy Oxford).

OCEŇOVANÉ LETNÍ ŠKOLY

Oxford Royale Academy je přední poskytovatel prvotřídního rezidenčního letního vzdělávání. Naše programy jsou inspirovány akademickou pečlivostí hostitelských měst a byly speciálně vybrány a pečlivě sestaveny tak, aby studentům poskytovaly hodnotný letní program.

Studenti si mohou vybrat z pestré nabídky letních kurzů čítající více než 40 variant od tradičních předmětů až po specializované lekce, které by jinak mohli studovat až mnohem později. Mnoho studentů takové lákavé nabídce nedokáže odolat a přihlásí se hned na dva kurzy následující po sobě. A stovky studentů se do Oxford Royale vrací rok co rok, aby mohli studovat pořád něco nového a pokračovat ve svém akademickém rozvoji.

Naše letní programy pro mládež jsou rozděleny do následujících věkových skupin:

Oxford Royale Academy v číslech

 

LETNÍ ŠKOLA PRO VĚKOVOU SKUPINU 13–18 LET

Letní kurzy pro věkovou skupinu 13–18 let

Letní škola Oxford je naše letní škola s nejdelší historií. Nabízí studentům z celého světa příležitost strávit nějaký čas v Oxfordu při studiu v našich fascinujících programech. Studenti se mohou hlásit rovněž na letní školu Cambridge, London Letni Skola a letní školu Yale v USA, kde na ně čeká stejně kvalitní a zajímavé studium od ORA.

Naše kurzy se zaměřují především na rozvoj akademických dovedností, nicméně nezapomínají ani na zajímavé mimoškolní aktivity a exkurze. Všechny naše kurzy jsou rezidenční s ubytováním na kolejích University of Oxford, University of Cambridge, Imperial College of London a Yale University – aby měli studenti skutečně autentický zážitek a motivaci naplno rozvíjet svůj potenciál.

Každé léto se na naše kurzy sjíždějí studenti z celého světa. Naše letní školy navštěvují studenti z více než 170 zemí. Vzniká tak jedno z nejrůznorodějších prostředí na světě!
Studenti si mohou vybrat jak kurzy zaměřené čistě na výuku angličtiny, které zlepší jejich jazykové schopnosti, tak odborné kurzy poskytující poznatky pro další studium a kariéru, které jsou zaměřeny na obchod a podnikání, medicínu, právo a stavebnictví. Dále nabízíme několik výběrových akademických programů, ve kterých se studenti mohou zdokonalovat v oborech, které je zajímají.

Každý kurz trvá dva týdny, ale studenti mohou zůstat i déle, aby si co nejvíce užili nádherné prostředí Oxfordu, Cambridge, Londynsky či Yale a okolí.

Místa a vysoké školy:

Naše letní školy pro věkovou skupinu 13–18 let probíhají v 10 různých letních centrech. Jsou to:

– Balliol College, Oxford

– Lady Margaret Hall, Oxford

– Jowett Walk, Oxford

– Merton College, Oxford

– St Catherine’s College, Oxford

– St Hugh’s College, Oxford

– St Peter’s College, Oxford

– Clare College, Cambridge

-Imperial College, London

– Yale University, USA

Další informace o jednotlivých centrech najdete zde: https://www.oxford-royale.com/residential-colleges/

Naše videa

Zde si můžete poslechnout, co si o našich letních školách myslí bývalí studenti:

Dostupné kurzy:

Pro věkovou skupinu 1318 let

Jak zabránit vyhynutí: konference o klimatu, politice a globální správě (Oxford)

Přičiňte se o zachování života na Zemi. V malých skupinách delegátů budete pracovat na řešeních nejpalčivějších problémů lidstva. Konference vás seznámí s tím, jak by měly obory jako klimatologie, politika, právo a správa spolupracovat na zachování života na Zemi.

https://www.oxford-royale.com/oxford-summer-school/racing-extinction-summit-13-18/

Filmová akademie – Oxford objektivem kamery (Oxford)

Natočte, sestříhejte a promítněte vlastní krátký film z University of Oxford. Oxford University jako lokace – filmové místo, kde se natáčelo mimo jiné i několik scén filmů s Harry Potterem – a vy se zde můžete naučit něco o filmařském řemeslu, technikách digitálního střihu a natočit vlastní film.

https://www.oxford-royale.com/oxford-summer-school/film-academy-13-18/

Prozkoumejte kreativní psaní (Oxford, Cambridge a Yale)

Prozkoumejte psaní a žurnalistiku, jak vytvářet obsah a způsoby, jak jej používat. Procvičte si kreativní techniky a naučte se, jak může individuální “hlas” ovlivnit čtenáře a otevřít svět komunikace.

Seznámení s obchodem, inovacemi a podnikáním (Oxford, Cambridge a Yale)

Tento kurz nabízí úvod do ekonomie, financí a marketingu. Poskytne vám základní znalosti a dovednosti nezbytné k vytváření inovací a úspěšné vedení vlastní firmy.  A co je nejdůležitější, osvojíte si způsob myšlení úspěšného podnikatele.

https://www.oxford-royale.com/oxford-summer-school/business-innovation-entrepreneurship-13-15/

Seznámení s technikou a technologiemi (Oxford, Cambridge a Yale) 

Kurz „Seznámení s technikou a technologiemi“ nabízí komplexní úvod do vzrušující kariéry v technických a technologických oborech. Seznámíte se se základy stavitelství, strojírenství, biomedicíny a letectví. Poznáte nastupující technologie, k nimž patří autonomní automobily či cestování do vesmíru.

https://www.oxford-royale.com/oxford-summer-school/engineering-technology-13-15/

Seznámení s medicínou (Oxford, Cambridge a Yale)

Kurz „Seznámení s medicínou“ vám představí základy anatomie člověka a fungování lidské mysli. Poznáte vědomosti a dovednosti, bez kterých se neobejde žádný lékař. Hlavní pozornost bude věnována lidské anatomii.

https://www.oxford-royale.com/oxford-summer-school/medicine-psychology-13-15/

Angličtina jako cizí jazyk (Oxford, Cambridge a London)

Zdokonalte se v anglické gramatice, syntaxi, výslovnosti a používání hovorových výrazů při hovoru, poslechu, čtení a psaní. Rozšíříte si slovní zásobu a získejte základy pro skvělou ústní i písemnou komunikaci v angličtině, abyste se mohli například ucházet o studium na univerzitě v anglicky mluvící zemi.

https://www.oxford-royale.com/oxford-summer-school/learn-english-13-15/

 

Kurzy pro věkovou skupinu 1618 let

 

Věk tvůrčího psaní (Oxford, Cambridge a Yale)

 

Urychlete řadu psacích a novinářských dovedností v dynamickém a vzrušujícím světě moderní produkce a doručování obsahu. Tento jedinečný kurz spojuje klasické techniky tvůrčího psaní s novými styly a zkoumá, jak může individuální “hlas” ovlivnit čtenáře a otevřít svět komunikace.

 

 

Léky pro budoucnost: medicína a choroby (Oxford, Cambridge a Yale)

Kurz „Léky pro budoucnost“ vám představí různé lékařské obory a poskytne vám jedinečné rady pro přijímací řízení na lékařskou fakultu.

https://www.oxford-royale.com/oxford-summer-school/medicine-16-18/

Právo a politika (Oxford, Cambridge a London)

Poznejte vzájemné souvislosti mezi právem, politikou a ekonomií. Udělejte první krůčky k úspěšné kariéře v oblasti práva. Program je zaměřen na aktuální problematiku těchto oborů. Podporuje umění dialogu a diskuse nad případy z právní praxe a jejich etickými aspekty, a to z nejrůznějších pohledů od lidských práv přes globalizaci, terorismus, obchod, protekcionismus až po přístup ke zdrojům.

https://www.oxford-royale.com/oxford-summer-school/law-politics-economics-16-18/

Navrhování budoucnosti: strojírenství, robotika a technologie (Oxford, Cambridge a Yale)

Kurz „Navrhování budoucnosti“ vás seznámí s novými technologiemi, které budou utvářet budoucnost. Naučí vás základy technických oborů a inspiruje vás k řešení aktuálních problémů, jako jsou alternativní zdroje energie, pokročilá robotika atd. Je k dispozici pro věkovou skupinu 16–18 let v Oxfordu a Cambridge a věkovou skupinu 15–18 let na Yale.

https://www.oxford-royale.com/oxford-summer-school/engineering-robotics-technology-16-18/

Filozofie, literatura a moderní historie (Oxford)

Nahlédněte do mysli největších mozků lidstva a seznamte se s nejslavnějšími literárními díly všech dob. Zapojte se do diskuse o smyslu života, pravdě, kráse a etice.

https://www.oxford-royale.com/oxford-summer-school/philosophy-literature-history-16-18/

Vynálezy pro budoucnost: byznys, inovace a podnikání (Oxford, London, Cambridge a Yale)

Kurz „Vynálezy pro budoucnost“ vás vybaví dovednostmi, nástroji a myšlením, abyste mohli vytvářet inovovat a formovat budoucnost. Toto komplexní studium zásad obchodu, metod inovací a podnikatelského myšlení vám pomůže přicházet s nápady a dělat z nich úspěšné podnikatelské projekty. Je k dispozici pro věkovou skupinu 16–18 let v Oxfordu a Cambridge a věkovou skupinu 15–18 let na Yale.

https://www.oxford-royale.com/oxford-summer-school/business-innovation-entrepreneurship-16-18/

Angličtina jako cizí jazyk (Oxford, Cambridge a London)

Zdokonalte se v anglické gramatice, syntaxi, výslovnosti a používání hovorových výrazů při hovoru, poslechu, čtení a psaní. Rozšíříte si slovní zásobu a získejte základy pro skvělou ústní i písemnou komunikaci v angličtině, abyste se mohli například ucházet o studium na univerzitě v anglicky mluvící zemi.

https://www.oxford-royale.com/oxford-summer-school/learn-english-16-18/

Příprava na zkoušku IELTS (Oxford)

Naše letní škola s přípravou na zkoušku IELTS v Oxfordu vás důkladně připraví na zkoušku IELTS! Díky našemu přípravnému kurzu na zkoušku IELTS získáte potřebnou zdatnost ve čtení a psaní v anglickém jazyce, abyste každou část zkoušky zvládli na výbornou.

https://www.oxford-royale.com/oxford-summer-school/ielts-preparation-16-18/

Experimentální psychologie (Oxford)

Zapište se do kurzu experimentální psychologie a staňte se odborníky na lidskou psychiku. Pronikněte do tajů fungování lidské mysli, seznamte se s psychickými poruchami i tím, jak vztahy v dětství ovlivňují další život člověka. Navrhněte vlastní šetření, seznamte se s odborníky, zamyslete se nad etickou stránkou psychologických experimentů na lidech.

https://www.oxford-royale.com/oxford-summer-school/experimental-psychology-16-18/

Architektura a design (Oxford, Cambridge a London)

Vdechněte život svým designérským nápadům na místě, které patří k nejbohatším na architekturu na světě. Naučíte se aplikovat základní principy architektury včetně plánování, návrhu a 3D modelování, abyste se mohli jednou zařadit mezi přední světové architekty.

https://www.oxford-royale.com/oxford-summer-school/architecture-design-16-18/

Matematika (Oxford, Cambridge a London)

Zdokonalte se v matematice a řešení početních úloh díky zasvěcení do tajů moderní matematiky. Poznáte důležité a zajímavé oblasti aritmetiky, geometrie, teorie grafů, logiky, počítačové vědy a teorie her.

https://www.oxford-royale.com/oxford-summer-school/maths-16-18/

Akademie práva a soudní advokacie (Yale)

Nechte se náležitě zasvětit do právní teorie i praxe.  Tento kurz vás na příkladech z právní praxe vybaví logickými a argumentačními schopnostmi, které si pak budete moci vyzkoušet v simulovaném soudním procesu. Je k dispozici pro věkovou skupinu 15–18 let na Yale.

https://www.oxford-royale.com/yale-summer-school/law/

Další informace o kurzech a online přihlášce najdete zde: https://www.oxford-royale.com/junior-summer-school/

Termíny a ceny: 

Naše letní školy pro věkovou skupinu 13–18 let pořádáme v dvoutýdenních turnusech. Termíny jsou uvedeny níže.

 

 

Oxford a Cambridge

  1. turnus: 2. července – 15. července 2023
  2. turnus: 16. července – 29. července 2023
  3. turnus: 30. července – 12. srpna 2023 (pouze Oxford)

Cena všech čtrnáctidenních kurzů činí 5995 GBP. Při objednání několikatýdenního pobytu lze získat slevu.

 

London

1.turnus: 3. července – 15. července 2023

2.turnus: 16. července – 29. července 2023

Yale

  1. turnus: 2. července – 15. července 2023
  2. turnus: 16. července – 23. července 2023

Cena letní školy Oxford Royale v Yale a London je 4995 GBP za dvoutýdenní kurz nebo

Pro potvrzení zápisu do dvoutýdenního kurzu je třeba složit nevratnou zálohu 995 GBP.

Celou částku je třeba uhradit nejpozději 90 dnů před začátkem kurzu. Uvítáme, když studenti zůstanou déle než dva týdny. Mnoho studentů se zapisuje do dvou či více po sobě následujících programů a zůstávají v Oxford Royale Academy čtyři týdny i déle.

Oblíbená je také varianta, kdy student stráví dva týdny v Oxfordu a dva týdny v Cambridge. Může si tak vychutnat krásu obou těchto starobylých britských měst.

Kompletní seznam kurzů pro věkovou skupinu 13–18 let najdete zde: https://www.oxford-royale.com/courses/

 

LETNÍ ŠKOLA OXFORD PRO DOSPĚLÉ (19 A VÍCE LET)

Letní kurzy pro věkovou skupinu nad 19 let

Přihlaste se v roce 2023 na oceňovanou letní školu Oxford pro dospělé. Vstupte do jedné ze světoznámých kolejích v Oxfordu – vašeho nového domova – a začněte budovat svou kariéru.

Budete mít příležitost seznámit se s lidmi z celého světa, studovat, stolovat a vychutnávat si atmosféru University of Oxford, jedné z nejprestižnějších univerzit na světě.

Budete moct číst a pracovat ve slavné Bodleyově knihovně, obdivovat gotické věže All Souls College a kráčet ve šlépějích největších myslitelů v historii. Nechte se pohltit historickou atmosférou Oxfordu a inspirovat městem snových věží s více než osmisetletou tradicí vzdělávání.

Tato jedinečná zkušenost vám může změnit život. V Oxford Royale Academy vás budou učit nejlepší vyučující ve svém oboru, kteří vás budou inspirovat nejen svými zkušenostmi, ale také svým zaujetím pro daný předmět. A to vše v prostředí univerzity světového jména – Oxfordu.

Podívejte se na naše video

Poslechněte si dojmy a názory absolventů letní školy pro dospělé v Oxfordu na stránce https://youtu.be/lG3vsqI84E4.

 

Dostupné kurzy:

Globální obchod, management a finance

Rozvíjejte znalosti a dovednosti, které potřebují nastupující vedoucí pracovníci k prosazování inovací v období zásadních globálních změn. Prostřednictvím interakcí s inspirativními mysliteli a odborníky se budete zabývat nastupujícími trendy v oblasti financí, provozu a marketingu, abyste mohli vybudovat udržitelný globální podnik.

https://www.oxford-royale.com/oxford-adults-summer-school/global-business-management/

Obecná angličtina pro moderní svět a pracoviště

Zdokonalte se v anglické gramatice, syntaxi, výslovnosti a používání hovorových výrazů při hovoru, poslechu, čtení a psaní. Rozšíříte si slovní zásobu a získejte základy pro skvělou ústní i písemnou komunikaci v angličtině, abyste se mohli například ucházet o studium na univerzitě v anglicky mluvící zemi či budovat kariéru anglicky mluvící firmě.

https://www.oxford-royale.com/oxford-adults-summer-school/learn-english/

Mezinárodní lékařský výzkum a praxe I: Základy

Přihlaste se na letní lékařskou školu, kde vás připravíme na přijímací zkoušky na lékařskou fakultu. Dále budete mít možnost seznámit se s různými možnostmi, které kariéra ve zdravotnictví nabízí. Seznámíte se s nejnovějšími objevy lékařského výzkumu a v laboratořích budete mít možnost si ledacos prakticky vyzkoušet při lékařských simulacích.

https://www.oxford-royale.com/oxford-adults-summer-school/medical-research/

Vývoj globálních technických oborů

Prozkoumejte nové poznatky v oblasti strojírenství, elektrotechniky, chemie, stavebnictví a pozemního stavitelství prostřednictvím poutavé a praktické výuky, která nastartuje vaši kariéru v technických oborech. Není to jen technický kurz. Prakticky si vyzkoušíte inovace a kreativní metodologie, díky kterým budete schopni vytvářet technická řešení skutečných problémů.

https://www.oxford-royale.com/oxford-adults-summer-school/engineering/

Psychologie a behaviorální vědy

Láká vás kariéra v oboru psychologie a behaviorálních věd, kde budete provádět primární výzkum, navrhovat metody šetření, diskutovat o etických otázkách a zkoumat nové postupy v sociální psychologii? Upravte si studijní plán podle svých potřeb. Můžete si vybrat buď jeden ze dvou atraktivních modulů „Modul psychologického výzkumu“ nebo „Modul vnímání“, případně oba dva tyto moduly, a lépe se připravit na budoucnost.

https://www.oxford-royale.com/oxford-adults-summer-school/psychology/

Mezinárodní lékařský výzkum a praxe II: Praktický lékař

Kurz „Praktický lékař“ je určen studentům s vážným zájmem o medicínu, kteří chtějí zdokonalit své klinické dovednosti a rozšířit si obzory. Seznámí se v něm s převratnými inovacemi, které se mají dopad na lékařský výzkum i praxi. Je zaměřen na zkoumání nových trendů v klinickém výzkumu a diskusi o nich, lékařskou etiku a biotechnologie. Budete se zabývat novými objevy v oblasti umělé inteligence, robotické chirurgii a telemedicíně, abyste byli připraveni na svou budoucí kariéru.

https://www.oxford-royale.com/oxford-adults-summer-school/advanced-medical-research/

Mezinárodní právo a politika ve 21. století

Vkročte do náročného a vzrušujícího světa mezinárodního práva a globální správy, abyste si osvojili dovednosti potřebné k prosazování smysluplných změn. Kurz se soustředí na to, jaký má mezinárodní politika dopad jak na národní státy, tak na nadnárodní subjekty. Je to úvod do problematiky jako lidská práva, ozbrojené konflikty, přístup ke zdrojům, životní prostředí a ekonomické události.

https://www.oxford-royale.com/oxford-adults-summer-school/international-law-politics/

Tvůrčí psaní

Nechte se okouzlit světem literatury. Naučte se psát působivé romány, originální příběhy, dramata a poezii. Kurz „Tvůrčí psaní“ není o „biflování“. Pomůže rozvíjet vaši kreativitu a sebevědomí při zamyšlení nad moderními dystopickými romány, sci-fi, Shakespearovými dramaty a romantickými básníky jako Keats, Coleridge či Shelley.

https://www.oxford-royale.com/oxford-adults-summer-school/creative-writing/

Impozantní stavby a zahrady venkova

Vydejte se zpátky v čase a zkoumejte umění, architekturu a zahrady ve společenském, politickém a ekonomickém kontextu venkovských obydlí za celých 500 let anglické historie a kultury. Vaší učebnou budou historická sídla, domy a zahrady, v nichž budete provádět vlastní multidisciplinární výzkum se zastřešujícím tématem bydlení na venkově.

https://www.oxford-royale.com/oxford-adults-summer-school/stately-homes-and-country-gardens/

Termíny a ceny: 

  1. turnus: července – 15. července 2023
  2. turnus: července – 29. července 2023
  3. turnus: cervence – 12. Srpen 2023

Ceny začínají na 5995 GBP za dvoutýdenní program. Pro rezervaci místa v kurzu je třeba složit zálohu. Ta začíná na 995 GBP.

Další informace o kurzech pro osoby starší 19 let a online přihlášku najdete zde:

https://www.oxford-royale.com/oxford-adults-summer-school/

Podat přihlášku