Places on our 2024 summer school are filling fast. Don’t miss out. Enrol now to avoid disappointment

Letní škola Oxford

 Letní škola Oxford

NĚCO O OXFORD ROYALE ACADEMY

NĚCO O OXFORD ROYALE

Oxford Royale je oceňovaný poskytovatel letních škol se sídlem v historickém univerzitním městě, Oxfordu.  Naším cílem je obohacovat akademický život našich studentů a poskytovat jim výhodu ve vzdělávání pro další studium, přijímací řízení na vysoké školy a kariéru v dnešním konkurenčním prostředí.

Po celý rok nabízíme rozmanité kurzy. Každý student si tak může zcela jistě najít to, co hledá k rozšíření svých znalostí. Přečtěte si o našich letních kurzech (včetně naší slavné letní školy Oxford).

 

 

 

OCEŇOVANÉ LETNÍ ŠKOLY

Oxford Royale je přední poskytovatel prvotřídního rezidenčního letního vzdělávání. Naše programy jsou inspirovány akademickou pečlivostí hostitelských měst a byly speciálně vybrány a pečlivě sestaveny tak, aby studentům poskytovaly hodnotný letní program.

Studenti si mohou vybrat z pestré nabídky letních kurzů čítající více než 40 variant od tradičních předmětů až po specializované lekce, které by jinak mohli studovat až mnohem později. Mnoho studentů takové lákavé nabídce nedokáže odolat a přihlásí se hned na dva kurzy následující po sobě. A stovky studentů se do Oxford Royale vrací rok co rok, aby mohli studovat pořád něco nového a pokračovat ve svém akademickém rozvoji.

Naše letní programy pro mládež jsou rozděleny do následujících věkových skupin:

Oxford Royale Academy v číslech

 

LETNÍ ŠKOLA PRO VĚKOVOU SKUPINU 13–18 LET

Letní kurzy pro věkovou skupinu 13–18 let

Letní škola Oxford je naše letní škola s nejdelší historií. Nabízí studentům z celého světa příležitost strávit nějaký čas v Oxfordu při studiu v našich fascinujících programech. Studenti se mohou hlásit rovněž na letní školu Cambridge, London Letni Skola a letní školu Yale v USA, kde na ně čeká stejně kvalitní a zajímavé studium.

Naše kurzy se zaměřují především na rozvoj akademických dovedností, nicméně nezapomínají ani na zajímavé mimoškolní aktivity a exkurze. Všechny naše kurzy jsou rezidenční s ubytováním na kolejích University of Oxford, University of Cambridge, Imperial College of London, UC Berkely a Yale University – aby měli studenti skutečně autentický zážitek a motivaci naplno rozvíjet svůj potenciál.

Každé léto se na naše kurzy sjíždějí studenti z celého světa. Naše letní školy navštěvují studenti z více než 170 zemí. Vzniká tak jedno z nejrůznorodějších prostředí na světě!
Studenti si mohou vybrat jak kurzy zaměřené čistě na výuku angličtiny, které zlepší jejich jazykové schopnosti, tak odborné kurzy poskytující poznatky pro další studium a kariéru, které jsou zaměřeny na obchod a podnikání, medicínu, právo a stavebnictví. Dále nabízíme několik výběrových akademických programů, ve kterých se studenti mohou zdokonalovat v oborech, které je zajímají.

Každý kurz trvá dva týdny, ale studenti mohou zůstat i déle, aby si co nejvíce užili nádherné prostředí Oxfordu, Cambridge, Londynsky či Yale a okolí.

Místa a vysoké školy:

Naše letní školy pro věkovou skupinu 13–18 let probíhají v 10 různých letních centrech. Jsou to:

– Balliol College, Oxford

– The Queens College, Oxford

– Jowett Walk, Oxford

– Keeble College, Oxford

– St Catherine’s College, Oxford

– St Hugh’s College, Oxford

– St Peter’s College, Oxford

– Clare College, Cambridge

-Imperial College, London

– Yale University, USA

– UC Berkeley, California USA

Další informace o jednotlivých centrech najdete zde: https://www.oxford-royale.com/residential-colleges/

Naše videa

Zde si můžete poslechnout, co si o našich letních školách myslí bývalí studenti:

Dostupné kurzy:

Pro věkovou skupinu 1318 let

Jak zabránit vyhynutí: konference o klimatu, politice a globální správě (Oxford 13-18 let stary and Yale 16-18)

Přičiňte se o zachování života na Zemi. V malých skupinách delegátů budete pracovat na řešeních nejpalčivějších problémů lidstva. Konference vás seznámí s tím, jak by měly obory jako klimatologie, politika, právo a správa spolupracovat na zachování života na Zemi.

https://www.oxford-royale.com/oxford-summer-school/racing-extinction-summit-13-18/

Filmová akademie – Oxford objektivem kamery (Oxford)

Natočte, sestříhejte a promítněte vlastní krátký film z University of Oxford. Oxford University jako lokace – filmové místo, kde se natáčelo mimo jiné i několik scén filmů s Harry Potterem – a vy se zde můžete naučit něco o filmařském řemeslu, technikách digitálního střihu a natočit vlastní film.

https://www.oxford-royale.com/oxford-summer-school/film-academy-13-18/

  

Kurzy pro věkovou skupinu 13–15 let

 

Seznámení s obchodem, inovacemi a podnikáním (Oxford and Cambridge)

Tento kurz nabízí úvod do ekonomie, financí a marketingu. Poskytne vám základní znalosti a dovednosti nezbytné k vytváření inovací a úspěšné vedení vlastní firmy.  A co je nejdůležitější, osvojíte si způsob myšlení úspěšného podnikatele.

https://www.oxford-royale.com/oxford-summer-school/business-innovation-entrepreneurship-13-15/

Seznámení s technikou a technologiemi (Oxford and Cambridge) 

Kurz „Seznámení s technikou a technologiemi“ nabízí komplexní úvod do vzrušující kariéry v technických a technologických oborech. Seznámíte se se základy stavitelství, strojírenství, biomedicíny a letectví. Poznáte nastupující technologie, k nimž patří autonomní automobily či cestování do vesmíru.

https://www.oxford-royale.com/oxford-summer-school/engineering-technology-13-15/

Seznámení s medicínou (Oxford and Cambridge)

Kurz „Seznámení s medicínou“ vám představí základy anatomie člověka a fungování lidské mysli. Poznáte vědomosti a dovednosti, bez kterých se neobejde žádný lékař. Hlavní pozornost bude věnována lidské anatomii.

https://www.oxford-royale.com/oxford-summer-school/medicine-13-15/

Angličtina jako cizí jazyk (Oxford)

Zdokonalte se v anglické gramatice, syntaxi, výslovnosti a používání hovorových výrazů při hovoru, poslechu, čtení a psaní. Rozšíříte si slovní zásobu a získejte základy pro skvělou ústní i písemnou komunikaci v angličtině, abyste se mohli například ucházet o studium na univerzitě v anglicky mluvící zemi.

https://www.oxford-royale.com/oxford-summer-school/learn-english-13-15/

 

Kurzy pro věkovou skupinu 1618 let

 

Léky pro budoucnost: medicína a choroby (London,Oxford, Cambridge a Yale)

Kurz „Léky pro budoucnost“ vám představí různé lékařské obory a poskytne vám jedinečné rady pro přijímací řízení na lékařskou fakultu.

https://www.oxford-royale.com/oxford-summer-school/medicine-16-18/

Právo a politika (Oxford, Cambridge a London)

Poznejte vzájemné souvislosti mezi právem, politikou a ekonomií. Udělejte první krůčky k úspěšné kariéře v oblasti práva. Program je zaměřen na aktuální problematiku těchto oborů. Podporuje umění dialogu a diskuse nad případy z právní praxe a jejich etickými aspekty, a to z nejrůznějších pohledů od lidských práv přes globalizaci, terorismus, obchod, protekcionismus až po přístup ke zdrojům.

https://www.oxford-royale.com/oxford-summer-school/law-politics-16-18/

Navrhování budoucnosti: strojírenství and technologie (Oxford, Cambridge a Yale)

Kurz „Navrhování budoucnosti“ vás seznámí s novými technologiemi, které budou utvářet budoucnost. Naučí vás základy technických oborů a inspiruje vás k řešení aktuálních problémů, jako jsou alternativní zdroje energie, pokročilá robotika atd. Je k dispozici pro věkovou skupinu 16–18 let v London, Oxford, Cambridge and Yale, a věkovou skupinu 15–18 let na UC Berkeley.

https://www.oxford-royale.com/oxford-summer-school/engineering-technology-16-18/

Filozofie, literatura a moderní historie (Yale)

Nahlédněte do mysli největších mozků lidstva a seznamte se s nejslavnějšími literárními díly všech dob. Zapojte se do diskuse o smyslu života, pravdě, kráse a etice.

https://www.oxford-royale.com/summer-courses-yale/philosophy-literature-and-modern-history/

Vynálezy pro budoucnost: byznys, inovace a podnikání (Oxford, London, Cambridge, Yale and Berkeley)

Kurz „Vynálezy pro budoucnost“ vás vybaví dovednostmi, nástroji a myšlením, abyste mohli vytvářet inovovat a formovat budoucnost. Toto komplexní studium zásad obchodu, metod inovací a podnikatelského myšlení vám pomůže přicházet s nápady a dělat z nich úspěšné podnikatelské projekty. Je k dispozici pro věkovou skupinu 16–18 let v Oxfordu a Cambridge a věkovou skupinu 15–18 let na Yale.

https://www.oxford-royale.com/oxford-summer-school/business-innovation-entrepreneurship-16-18/

Angličtina jako cizí jazyk (Oxford and UC Berkeley )

Zdokonalte se v anglické gramatice, syntaxi, výslovnosti a používání hovorových výrazů při hovoru, poslechu, čtení a psaní. Rozšíříte si slovní zásobu a získejte základy pro skvělou ústní i písemnou komunikaci v angličtině, abyste se mohli například ucházet o studium na univerzitě v anglicky mluvící zemi.

https://www.oxford-royale.com/oxford-summer-school/learn-english-16-18/

Architektura a design (Oxford, Cambridge, London and Yale)

Vdechněte život svým designérským nápadům na místě, které patří k nejbohatším na architekturu na světě. Naučíte se aplikovat základní principy architektury včetně plánování, návrhu a 3D modelování, abyste se mohli jednou zařadit mezi přední světové architekty.

https://www.oxford-royale.com/oxford-summer-school/architecture-design-16-18/

Matematika (UC Berkeley)

Zdokonalte se v matematice a řešení početních úloh díky zasvěcení do tajů moderní matematiky. Poznáte důležité a zajímavé oblasti aritmetiky, geometrie, teorie grafů, logiky, počítačové vědy a teorie her.

https://www.oxford-royale.com/berkeley-summer-school/mathematics/

Akademie práva a soudní advokacie (Yale and UC Berkely)

Nechte se náležitě zasvětit do právní teorie i praxe.  Tento kurz vás na příkladech z právní praxe vybaví logickými a argumentačními schopnostmi, které si pak budete moci vyzkoušet v simulovaném soudním procesu. Je k dispozici pro věkovou skupinu 16 –18 let na Yale a UC Berkeley and 15-18 n

https://www.oxford-royale.com/summer-courses-yale/law/

Termíny a ceny: 

Naše letní školy pro věkovou skupinu 13–18 let pořádáme v dvoutýdenních turnusech. Termíny jsou uvedeny níže.

 

Oxford a Cambridge

  1. turnus: 30. Červena – 13. července 2024
  2. turnus: 14. července – 27. července 2024
  3. turnus: 28. července – 10. srpna 2024 (pouze Oxford)

Cena všech čtrnáctidenních kurzů činí 6995 GBP. Při objednání několikatýdenního pobytu lze získat slevu.

London

1.turnus: 3. července – 15. července 2024

2.turnus: 16. července – 29. července 2024

3.turnus: 28. července – 10. srpna 2024

Yale

  1. turnus: 30. červena – 13. července 2024
  2. turnus: 14. července – 27. července 2024

Cena letní školy Oxford Royale v Yale a London je 6495 GBP za dvoutýdenní kurz nebo

 

UC Berkeley

  1. turnus: 30. červena – 13. července 2024
  2. turnus: 14. července – 27. července 2024

Cena letní školy Oxford Royale v Yale a London je 6495 GBP za dvoutýdenní kurz nebo

 

 

Pro potvrzení zápisu do dvoutýdenního kurzu je třeba složit nevratnou zálohu 1295 GBP.

Celou částku je třeba uhradit nejpozději 90 dnů před začátkem kurzu. Uvítáme, když studenti zůstanou déle než dva týdny. Mnoho studentů se zapisuje do dvou či více po sobě následujících programů a zůstávají v Oxford Royale Academy čtyři týdny i déle.

Oblíbená je také varianta, kdy student stráví dva týdny v Oxfordu a dva týdny v Cambridge. Může si tak vychutnat krásu obou těchto starobylých britských měst.

Kompletní seznam kurzů pro věkovou skupinu 13–18 let najdete zde: https://www.oxford-royale.com/courses/