Letní škola Oxford

 Letní škola Oxford

NĚCO O OXFORD ROYALE ACADEMY

Oxford Royale Academy (ORA) je oceňovaný poskytovatel letních škol se sídlem v historickém univerzitním městě, Oxfordu.  Naším cílem je obohacovat akademický život našich studentů a poskytovat jim výhodu ve vzdělávání pro další studium, přijímací řízení na vysoké školy a kariéru v dnešním konkurenčním prostředí.

Po celý rok nabízíme rozmanité kurzy. Každý student si tak může zcela jistě najít to, co hledá k rozšíření svých znalostí. Přečtěte si o našich letních kurzech (včetně naší slavné letní školy Oxford) a naší nové online letní škole Oxford.

OCEŇOVANÉ LETNÍ ŠKOLY

Oxford Royale Academy je přední poskytovatel prvotřídního rezidenčního letního vzdělávání. Naše programy jsou inspirovány akademickou pečlivostí hostitelských měst a byly speciálně vybrány a pečlivě sestaveny tak, aby studentům poskytovaly hodnotný letní program.

Studenti si mohou vybrat z pestré nabídky letních kurzů čítající více než 40 variant od tradičních předmětů až po specializované lekce, které by jinak mohli studovat až mnohem později. Mnoho studentů takové lákavé nabídce nedokáže odolat a přihlásí se hned na dva kurzy následující po sobě. A stovky studentů se do Oxford Royale vrací rok co rok, aby mohli studovat pořád něco nového a pokračovat ve svém akademickém rozvoji.

Naše letní programy pro mládež jsou rozděleny do následujících věkových skupin:

Oxford Royale Academy v číslech

LETNÍ ŠKOLA PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ VE VĚKU 8–12 LET

Letní kurzy pro věkovou skupinu 8–12 let

Oxford Royale Academy s potěšením nabízí řadu skvělých kurzů pro žáky ve věku 8 až 12 let. Tyto kurzy kombinují výuku s dalšími aktivitami a skupinovým cvičením, aby se děti učily samostatnosti v bezpečném a nápomocném prostředí.

Kurzy probíhají v prestižní internátní škole Uppingham School na anglickém venkově. Škola se může pyšnit bezkonkurenčním vybavením včetně krytého bazénu, hřišť, výtvarných a designérských ateliérů, vědeckých laboratoří, divadla atd. Veškeré toto vybavení je využíváno i při naší úžasné výuce.

Většina členů personálu bydlí přímo v areálu, aby bylo zajištěno bezpečí studentů a nepřetržitý dozor. Na jednoho pracovníka připadá přibližně pět dětí a všichni vyučující jsou důkladně prověřováni, abychom zajistili dodržování nejvyšších standardů výuky a péče o děti.

Naše video

Jak to na naší letní škole pro žáky 1. stupně vypadá, se můžete podívat na tomto videu: https://youtu.be/NWZo0FMi2R0

Dostupné kurzy:

Program výuky angličtiny pro žáky 1. stupně (8–12 let)

Mladým studentům, kteří se učí anglicky a chtějí se rychle zdokonalit v konverzaci i písemném projevu, nabízí tento kurz úžasnou možnost zkombinovat výuku angličtiny s řadou dalších činností, exkurzí a volnočasových aktivit.

https://www.oxford-royale.com/junior-summer-school/learn-english/

Fantastická budoucnost! (pro děti ve věku 8–9 let)

Náš program Fantastická budoucnost! nabízí žákům ve věku 8–9 let příležitost bydlet a studovat v Uppingham School. Během každého týdenního turnusu se studenti podrobně zabývají určitou klíčovou otázkou, kterou zkoumají z různých pohledů včetně vědeckého a humanitního. 

https://www.oxford-royale.com/junior-summer-school/fantastic-futures/

Seznámení s uměním (pro děti ve věku 10–12 let)

Studentům se zájmem o historii, literaturu a různé umělecké obory nabízí tento kurz úvod do sofistikovaného způsobu myšlení a také úvod do metod kritického myšlení. Vše je vyváženo zábavnými mimoškolními aktivitami, které si děti opravdu užijí!

https://www.oxford-royale.com/junior-summer-school/arts/

Seznámení s matematikou a technickými předměty (pro děti ve věku 10–12 let)

Matematika a technické předměty dělají dětem často potíže. Program Seznámení s matematikou a technickými předměty je určen studentům, kteří potřebují něco dohnat nebo si chtějí rozšířit své obzory.

https://www.oxford-royale.com/junior-summer-school/stem/

Termíny a ceny:

 1. týden: 3. července – 9. července 2022
 2. týden: 10. července – 16. července 2022
 3. týden: 17. července – 23. července 2022
 4. týden: 24. července – 30. července 2022
 5. týden: 31. července – 6. srpna 2022
 6. týden: 7. srpna – 13. srpna 2022

Ceny začínají na 1495 GBP za týdenní program. Při objednání několikatýdenního pobytu lze získat slevu.

Pro rezervaci místa na letní škole pro žáky 1. stupně je vyžadována záloha. Ta činí 395 GBP na týden. Studenti se mohou přihlásit na jeden až šest týdnů. Většina studentů se hlásí na 2 nebo 3 týdny.

Celou částku je třeba uhradit nejpozději 90 dní před začátkem kurzu.

Jsme rádi, že můžeme v roce 2022 nabídnout flexibilnější letní program v rámci naší iniciativy COVID Flexibility Promise.

Další informace o dostupných kurzech a online přihlášce najdete zde: https://www.oxford-royale.com/junior-summer-school/

LETNÍ ŠKOLA PRO VĚKOVOU SKUPINU 13–18 LET

Letní kurzy pro věkovou skupinu 13–18 let

Letní škola Oxford je naše letní škola s nejdelší historií. Nabízí studentům z celého světa příležitost strávit nějaký čas v Oxfordu při studiu v našich fascinujících programech. Studenti se mohou hlásit rovněž na letní školu Cambridge a letní školu Yale v USA, kde na ně čeká stejně kvalitní a zajímavé studium od ORA.

Naše kurzy se zaměřují především na rozvoj akademických dovedností, nicméně nezapomínají ani na zajímavé mimoškolní aktivity a exkurze. Všechny naše kurzy jsou rezidenční s ubytováním na kolejích University of Oxford, University of Cambridge a Yale University – aby měli studenti skutečně autentický zážitek a motivaci naplno rozvíjet svůj potenciál.

Každé léto se na naše kurzy sjíždějí studenti z celého světa. Naše letní školy navštěvují studenti z více než 170 zemí. Vzniká tak jedno z nejrůznorodějších prostředí na světě!

Studenti si mohou vybrat jak kurzy zaměřené čistě na výuku angličtiny, které zlepší jejich jazykové schopnosti, tak odborné kurzy poskytující poznatky pro další studium a kariéru, které jsou zaměřeny na obchod a podnikání, medicínu, právo a stavebnictví. Dále nabízíme několik výběrových akademických programů, ve kterých se studenti mohou zdokonalovat v oborech, které je zajímají.

Každý kurz trvá dva týdny, ale studenti mohou zůstat i déle, aby si co nejvíce užili nádherné prostředí Oxfordu, Cambridge či Yale a okolí.

Místa a vysoké školy:

Naše letní školy pro věkovou skupinu 13–18 let probíhají v 9 různých letních centrech. Jsou to:

– Balliol College, Oxford

– Lady Margaret Hall, Oxford

– Jowett Walk, Oxford

– Merton College, Oxford

– St Catherine’s College, Oxford

– St Hugh’s College, Oxford

– St Peter’s College, Oxford

– Clare College, Cambridge 

– Yale University, USA

Další informace o jednotlivých centrech najdete zde: https://www.oxford-royale.com/residential-colleges/

Naše videa

Zde si můžete poslechnout, co si o našich letních školách myslí bývalí studenti:

Dostupné kurzy:

Pro věkovou skupinu 13–18 let

Jak zabránit vyhynutí: konference o klimatu, politice a globální správě (Oxford)

Přičiňte se o zachování života na Zemi. V malých skupinách delegátů budete pracovat na řešeních nejpalčivějších problémů lidstva. Konference vás seznámí s tím, jak by měly obory jako klimatologie, politika, právo a správa spolupracovat na zachování života na Zemi.

https://www.oxford-royale.com/oxford-summer-school/racing-extinction-summit-13-18/

Filmová akademie – Oxford objektivem kamery (Oxford)

Natočte, sestříhejte a promítněte vlastní krátký film z University of Oxford. Oxford University jako lokace – filmové místo, kde se natáčelo mimo jiné i několik scén filmů s Harry Potterem – a vy se zde můžete naučit něco o filmařském řemeslu, technikách digitálního střihu a natočit vlastní film.

https://www.oxford-royale.com/oxford-summer-school/film-academy-13-18/

Kurzy pro věkovou skupinu 13–15 let

Seznámení s obchodem, inovacemi a podnikáním (Oxford a Cambridge)

Tento kurz nabízí úvod do ekonomie, financí a marketingu. Poskytne vám základní znalosti a dovednosti nezbytné k vytváření inovací a úspěšné vedení vlastní firmy.  A co je nejdůležitější, osvojíte si způsob myšlení úspěšného podnikatele.

https://www.oxford-royale.com/oxford-summer-school/business-innovation-entrepreneurship-13-15/

Seznámení s technikou a technologiemi (Oxford a Cambridge) 

Kurz „Seznámení s technikou a technologiemi“ nabízí komplexní úvod do vzrušující kariéry v technických a technologických oborech. Seznámíte se se základy stavitelství, strojírenství, biomedicíny a letectví. Poznáte nastupující technologie, k nimž patří autonomní automobily či cestování do vesmíru. 

https://www.oxford-royale.com/oxford-summer-school/engineering-technology-13-15/

Seznámení s medicínou a experimentální psychologií (Oxford a Cambridge)

Kurz „Seznámení s medicínou“ vám představí základy anatomie člověka a fungování lidské mysli. Poznáte vědomosti a dovednosti, bez kterých se neobejde žádný lékař, zdravotní sestra či klinický psycholog. Hlavní pozornost bude věnována lidské anatomii a fyziologii.

https://www.oxford-royale.com/oxford-summer-school/medicine-psychology-13-15/

Angličtina jako cizí jazyk (Oxford a Cambridge)

Zdokonalte se v anglické gramatice, syntaxi, výslovnosti a používání hovorových výrazů při hovoru, poslechu, čtení a psaní. Rozšíříte si slovní zásobu a získejte základy pro skvělou ústní i písemnou komunikaci v angličtině, abyste se mohli například ucházet o studium na univerzitě v anglicky mluvící zemi.

https://www.oxford-royale.com/oxford-summer-school/learn-english-13-15/

Seznámení s kreativním uměním (Oxford a Cambridge)

Pojďte s námi poznávat úžasný svět sociálních sítí a kreativního umění. Dozvíte se něco o tvůrčím psaní, fotografování a žurnalistice a procvičíte si kreativní techniky, abyste našli vlastní styl vyjadřování a dokázali oslovit čtenáře, diváky a posluchače prostřednictvím blogů, sociálních sítí a podcastů.

https://www.oxford-royale.com/oxford-summer-school/creative-writing/

Kurzy pro věkovou skupinu 16–18 let

Léky pro budoucnost: medicína a choroby (Oxford a Cambridge)

Kurz „Léky pro budoucnost“ vám představí různé lékařské obory a poskytne vám jedinečné rady pro přijímací řízení na lékařskou fakultu.

https://www.oxford-royale.com/oxford-summer-school/medicine-16-18/

Právo, politika a ekonomie (Oxford)

Poznejte vzájemné souvislosti mezi právem, politikou a ekonomií. Udělejte první krůčky k úspěšné kariéře v oblasti práva. Program je zaměřen na aktuální problematiku těchto oborů. Podporuje umění dialogu a diskuse nad případy z právní praxe a jejich etickými aspekty, a to z nejrůznějších pohledů od lidských práv přes globalizaci, terorismus, obchod, protekcionismus až po přístup ke zdrojům.

https://www.oxford-royale.com/oxford-summer-school/law-politics-economics-16-18/

Navrhování budoucnosti: strojírenství, robotika a technologie (Oxford, Cambridge a Yale)

Kurz „Navrhování budoucnosti“ vás seznámí s novými technologiemi, které budou utvářet budoucnost. Naučí vás základy technických oborů a inspiruje vás k řešení aktuálních problémů, jako jsou alternativní zdroje energie, pokročilá robotika atd. Je k dispozici pro věkovou skupinu 16–18 let v Oxfordu a Cambridge a věkovou skupinu 15–18 let na Yale.

https://www.oxford-royale.com/oxford-summer-school/engineering-robotics-technology-16-18/

Filozofie, literatura a moderní historie (Oxford)

Nahlédněte do mysli největších mozků lidstva a seznamte se s nejslavnějšími literárními díly všech dob. Zapojte se do diskuse o smyslu života, pravdě, kráse a etice.

https://www.oxford-royale.com/oxford-summer-school/philosophy-literature-history-16-18/

Vynálezy pro budoucnost: byznys, inovace a podnikání (Oxford, Cambridge a Yale)

Kurz „Vynálezy pro budoucnost“ vás vybaví dovednostmi, nástroji a myšlením, abyste mohli vytvářet inovovat a formovat budoucnost. Toto komplexní studium zásad obchodu, metod inovací a podnikatelského myšlení vám pomůže přicházet s nápady a dělat z nich úspěšné podnikatelské projekty. Je k dispozici pro věkovou skupinu 16–18 let v Oxfordu a Cambridge a věkovou skupinu 15–18 let na Yale.

https://www.oxford-royale.com/oxford-summer-school/business-innovation-entrepreneurship-16-18/

Seznámení s kreativním uměním (Oxford a Cambridge)

Zdokonalte se v tvůrčím psaní, fotografování a žurnalistice během našeho kurzu zaměřeného na kreativní umění. Tento jedinečný kurz kombinuje klasické techniky tvůrčího psaní s novými technologiemi. Pomůže vám tak zlepšit úroveň vašich blogů, podcastů a digitálních návrhů. Je k dispozici pro věkovou skupinu 16–18 let v Oxfordu a Cambridge a věkovou skupinu 15–18 let na Yale.

https://www.oxford-royale.com/oxford-summer-school/creative-writing/

Angličtina jako cizí jazyk (Oxford a Cambridge)

Zdokonalte se v anglické gramatice, syntaxi, výslovnosti a používání hovorových výrazů při hovoru, poslechu, čtení a psaní. Rozšíříte si slovní zásobu a získejte základy pro skvělou ústní i písemnou komunikaci v angličtině, abyste se mohli například ucházet o studium na univerzitě v anglicky mluvící zemi.

https://www.oxford-royale.com/oxford-summer-school/learn-english-16-18/

Příprava na zkoušku IELTS (Oxford)

Naše letní škola s přípravou na zkoušku IELTS v Oxfordu vás důkladně připraví na zkoušku IELTS! Díky našemu přípravnému kurzu na zkoušku IELTS získáte potřebnou zdatnost ve čtení a psaní v anglickém jazyce, abyste každou část zkoušky zvládli na výbornou.

https://www.oxford-royale.com/oxford-summer-school/ielts-preparation-16-18/

Experimentální psychologie (Oxford)

Zapište se do kurzu experimentální psychologie a staňte se odborníky na lidskou psychiku. Pronikněte do tajů fungování lidské mysli, seznamte se s psychickými poruchami i tím, jak vztahy v dětství ovlivňují další život člověka. Navrhněte vlastní šetření, seznamte se s odborníky, zamyslete se nad etickou stránkou psychologických experimentů na lidech.

https://www.oxford-royale.com/oxford-summer-school/experimental-psychology-16-18/

Architektura a design (Oxford)

Vdechněte život svým designérským nápadům na místě, které patří k nejbohatším na architekturu na světě. Naučíte se aplikovat základní principy architektury včetně plánování, návrhu a 3D modelování, abyste se mohli jednou zařadit mezi přední světové architekty.

https://www.oxford-royale.com/oxford-summer-school/architecture-design-16-18/

Příprava na test SAT (Oxford)

Díky naší čtrnáctidenní letní přípravné škole na zkoušku SAT na University of Oxford u této zkoušky zazáříte. Seznámíme vás se strukturou a koncepcí zkoušky SAT a také se základy matematiky a čtení a psaní na základě podkladů, což je nezbytné k dosažení dobrých výsledků.

https://www.oxford-royale.com/oxford-summer-school/sat-preparation-16-18/

Matematika (Oxford)

Zdokonalte se v matematice a řešení početních úloh díky zasvěcení do tajů moderní matematiky. Poznáte důležité a zajímavé oblasti aritmetiky, geometrie, teorie grafů, logiky, počítačové vědy a teorie her.

https://www.oxford-royale.com/oxford-summer-school/maths-16-18/

Akademie práva a soudní advokacie (Yale)

Nechte se náležitě zasvětit do právní teorie i praxe.  Tento kurz vás na příkladech z právní praxe vybaví logickými a argumentačními schopnostmi, které si pak budete moci vyzkoušet v simulovaném soudním procesu. Je k dispozici pro věkovou skupinu 15–18 let na Yale.

https://www.oxford-royale.com/yale-summer-school/law/

Další informace o kurzech a online přihlášce najdete zde: https://www.oxford-royale.com/junior-summer-school/

Termíny a ceny: 

Naše letní školy pro věkovou skupinu 13–18 let pořádáme v dvoutýdenních turnusech. Termíny jsou uvedeny níže.

Oxford a Cambridge

 1. turnus: 3. července – 16. července 2022
 2. turnus: 17. července – 30. července 2022
 3. turnus: 31. července – 13. srpna 2022 (pouze Oxford)

Cena všech čtrnáctidenních kurzů činí 5495 GBP s výjimkou kurzů „Angličtina jako cizí jazyk“, u něhož je cena za 14 dní 2995 GBP. Při objednání několikatýdenního pobytu lze získat slevu. 

Yale

 1. turnus: 26. června – 9. července 2022
 2. turnus: 10. července – 23. července 2022

Cena letní školy Oxford Royale v Yale je 2995 GBP za dvoutýdenní kurz nebo 

5595 GBP za čtyřtýdenní.

Pro potvrzení zápisu do dvoutýdenního kurzu je třeba složit nevratnou zálohu 995 GBP.

Celou částku je třeba uhradit nejpozději 90 dnů před začátkem kurzu. Uvítáme, když studenti zůstanou déle než dva týdny. Mnoho studentů se zapisuje do dvou či více po sobě následujících programů a zůstávají v Oxford Royale Academy čtyři týdny i déle.

Oblíbená je také varianta, kdy student stráví dva týdny v Oxfordu a dva týdny v Cambridge. Může si tak vychutnat krásu obou těchto starobylých britských měst.

Kompletní seznam kurzů pro věkovou skupinu 13–18 let najdete zde: https://www.oxford-royale.com/courses/

 

LETNÍ ŠKOLA OXFORD PRO DOSPĚLÉ (19 A VÍCE LET)

Letní kurzy pro věkovou skupinu nad 19 let

Přihlaste se v roce 2022 na oceňovanou letní školu Oxford pro dospělé. Vstupte do jedné ze světoznámých kolejích v Oxfordu – vašeho nového domova – a začněte budovat svou kariéru.

Budete mít příležitost seznámit se s lidmi z celého světa, studovat, stolovat a vychutnávat si atmosféru University of Oxford, jedné z nejprestižnějších univerzit na světě.

Budete moct číst a pracovat ve slavné Bodleyově knihovně, obdivovat gotické věže All Souls College a kráčet ve šlépějích největších myslitelů v historii. Nechte se pohltit historickou atmosférou Oxfordu a inspirovat městem snových věží s více než osmisetletou tradicí vzdělávání.

Tato jedinečná zkušenost vám může změnit život. V Oxford Royale Academy vás budou učit nejlepší vyučující ve svém oboru, kteří vás budou inspirovat nejen svými zkušenostmi, ale také svým zaujetím pro daný předmět. A to vše v prostředí univerzity světového jména – Oxfordu.

Podívejte se na naše video

Poslechněte si dojmy a názory absolventů letní školy pro dospělé v Oxfordu na stránce https://youtu.be/lG3vsqI84E4.

 

Dostupné kurzy:

Globální obchod, management a finance

Rozvíjejte znalosti a dovednosti, které potřebují nastupující vedoucí pracovníci k prosazování inovací v období zásadních globálních změn. Prostřednictvím interakcí s inspirativními mysliteli a odborníky se budete zabývat nastupujícími trendy v oblasti financí, provozu a marketingu, abyste mohli vybudovat udržitelný globální podnik.

https://www.oxford-royale.com/oxford-adults-summer-school/global-business-management/

Obecná angličtina pro moderní svět a pracoviště

Zdokonalte se v anglické gramatice, syntaxi, výslovnosti a používání hovorových výrazů při hovoru, poslechu, čtení a psaní. Rozšíříte si slovní zásobu a získejte základy pro skvělou ústní i písemnou komunikaci v angličtině, abyste se mohli například ucházet o studium na univerzitě v anglicky mluvící zemi či budovat kariéru anglicky mluvící firmě.

https://www.oxford-royale.com/oxford-adults-summer-school/learn-english/

Mezinárodní lékařský výzkum a praxe I: Základy

Přihlaste se na letní lékařskou školu, kde vás připravíme na přijímací zkoušky na lékařskou fakultu. Dále budete mít možnost seznámit se s různými možnostmi, které kariéra ve zdravotnictví nabízí. Seznámíte se s nejnovějšími objevy lékařského výzkumu a v laboratořích budete mít možnost si ledacos prakticky vyzkoušet při lékařských simulacích.

https://www.oxford-royale.com/oxford-adults-summer-school/medical-research/

Vývoj globálních technických oborů

Prozkoumejte nové poznatky v oblasti strojírenství, elektrotechniky, chemie, stavebnictví a pozemního stavitelství prostřednictvím poutavé a praktické výuky, která nastartuje vaši kariéru v technických oborech. Není to jen technický kurz. Prakticky si vyzkoušíte inovace a kreativní metodologie, díky kterým budete schopni vytvářet technická řešení skutečných problémů.

https://www.oxford-royale.com/oxford-adults-summer-school/engineering/

Psychologie a behaviorální vědy

Láká vás kariéra v oboru psychologie a behaviorálních věd, kde budete provádět primární výzkum, navrhovat metody šetření, diskutovat o etických otázkách a zkoumat nové postupy v sociální psychologii? Upravte si studijní plán podle svých potřeb. Můžete si vybrat buď jeden ze dvou atraktivních modulů „Modul psychologického výzkumu“ nebo „Modul vnímání“, případně oba dva tyto moduly, a lépe se připravit na budoucnost.

https://www.oxford-royale.com/oxford-adults-summer-school/psychology/

Mezinárodní lékařský výzkum a praxe II: Praktický lékař

Kurz „Praktický lékař“ je určen studentům s vážným zájmem o medicínu, kteří chtějí zdokonalit své klinické dovednosti a rozšířit si obzory. Seznámí se v něm s převratnými inovacemi, které se mají dopad na lékařský výzkum i praxi. Je zaměřen na zkoumání nových trendů v klinickém výzkumu a diskusi o nich, lékařskou etiku a biotechnologie. Budete se zabývat novými objevy v oblasti umělé inteligence, robotické chirurgii a telemedicíně, abyste byli připraveni na svou budoucí kariéru.

https://www.oxford-royale.com/oxford-adults-summer-school/advanced-medical-research/

Mezinárodní právo a politika ve 21. století

Vkročte do náročného a vzrušujícího světa mezinárodního práva a globální správy, abyste si osvojili dovednosti potřebné k prosazování smysluplných změn. Kurz se soustředí na to, jaký má mezinárodní politika dopad jak na národní státy, tak na nadnárodní subjekty. Je to úvod do problematiky jako lidská práva, ozbrojené konflikty, přístup ke zdrojům, životní prostředí a ekonomické události.

https://www.oxford-royale.com/oxford-adults-summer-school/international-law-politics/

Tvůrčí psaní

Nechte se okouzlit světem literatury. Naučte se psát působivé romány, originální příběhy, dramata a poezii. Kurz „Tvůrčí psaní“ není o „biflování“. Pomůže rozvíjet vaši kreativitu a sebevědomí při zamyšlení nad moderními dystopickými romány, sci-fi, Shakespearovými dramaty a romantickými básníky jako Keats, Coleridge či Shelley.

https://www.oxford-royale.com/oxford-adults-summer-school/creative-writing/

Shakespearův svět

Poznejte do detailu „anglického barda“ a poznávejte svět, myšlení a dílo jednoho z největších světových dramatiků a znalce lidské povahy. Zdokonalíte se v posuzování literatury při důkladných rozborech her a sonetů Williama Shakespeara a budete se zamýšlet nad tím, zda „náš osud není ve hvězdách, nýbrž v nás samotných“ (Julius Caesar).

https://www.oxford-royale.com/oxford-adults-summer-school/shakespeare-immersion/

Impozantní stavby a zahrady venkova

Vydejte se zpátky v čase a zkoumejte umění, architekturu a zahrady ve společenském, politickém a ekonomickém kontextu venkovských obydlí za celých 500 let anglické historie a kultury. Vaší učebnou budou historická sídla, domy a zahrady, v nichž budete provádět vlastní multidisciplinární výzkum se zastřešujícím tématem bydlení na venkově.

https://www.oxford-royale.com/oxford-adults-summer-school/stately-homes-and-country-gardens/

Termíny a ceny: 

 1. turnus: 3. července – 16. července 2022
 2. turnus: 17. července – 30. července 2022

Ceny začínají na 2995 GBP za dvoutýdenní program. Pro rezervaci místa v kurzu je třeba složit zálohu. Ta začíná na 995 GBP. 

Další informace o kurzech pro osoby starší 19 let a online přihlášku najdete zde: 

https://www.oxford-royale.com/oxford-adults-summer-school/

ONLINE LETNÍ ŠKOLA OXFORD (VĚKOVÁ SKUPINA 13–18 LET)

Online kurzy

Kouzlo letní školy ORA si nyní můžete užít i z pohodlí domova, a to prostřednictvím online letní školy Oxford.

Spojte se se studenty z celého světa a užijte si mimořádný výukový proces, kterým jsme prosluli po celém světě. Studenti si mohou vybrat z řady studijních možností včetně progresivních oborů, které dnes mladé lidi nejvíc zajímají, a zajistit si tak bezkonkurenční přípravu pro budoucnost.

Kurzy pro věkovou skupinu 13–15 let: 

Tvůrčí psaní

Ekonomika a management

Experimentální psychologie 

Úvod to technických oborů 

Úvod do medicíny

Úvod do práva 

Kurzy pro věkovou skupinu 16–18 let: 

Obchod, ekonomie a podnikání 

Chemie

Technické obory 

Experimentální psychologie

Právo

Medicína

Neurovědy

Fyzika 

Politologie, mezinárodní vztahy a globální správa 

Termíny a ceny: 

 1. týden: Pondělí 6. června 2022 
 2. týden: Pondělí 13. června 2022 
 3. týden: Pondělí 20. června 2022 
 4. týden: Pondělí 27. června 2022 
 5. týden: Pondělí 4. července 2022 
 6. týden: Pondělí 11. července 2022 
 7. týden: Pondělí 18. července 2022 
 8. týden: Pondělí 25. července 2022 
 9. týden: Pondělí 1. srpna 2022
 10. týden: Pondělí 8. srpna 2022 
 11. týden: Pondělí 15. srpna 2022
 12. týden: Pondělí 22. srpna 2022

Upozorňujeme, že ne všechny kurzy jsou k dispozici ve všech týdnech – termíny jednotlivých kurzů najdete vždy na stránce příslušného kurzu.

Ceny začínají na 1095 GBP za týdenní program. Celou částku je třeba uhradit při registraci do kurzu. 

Podívejte se na naše video

Lepší představu o online letní škole Oxford si uděláte, když se podíváte na naše video: https://youtu.be/OXa46-AWQ_c

 

Další informace o online letní škole Oxford a online přihlášku najdete zde:

https://www.oxford-royale.com/oxford-online-summer-school

Podat přihlášku